Добре дошли в ACCESS Dementia.

Платформата ACCESS (Advancing Competence, Care and Expanding SkillS) Dementia е предназначена за хора с деменция, техните роднини и лица, полагащи грижи за тях, както и за всички професионалисти в здравната и социалната сфера, за да разшири компетентността и ноу-хауто в областта на грижите за хора с деменция. Освен това платформата цели да повиши уменията за сътрудничество и да стимулира работата в мрежа, както и да насърчи предприемаческите иновации в услугите за хора с деменция.

Да започваме!

Препоръчваме да започнете с модула CAMPUS, след което да преминете към CONNECT и накрая да завършите с COACH. Въпреки това вие можете да изберете и друг начин, по който да минете през платформата в зависимост от Вашите интереси. Моля, изберете модула, от който бихте искали да започнете, като натиснете едно от полета.