COACH

създайте своя собствена услуга в областта на деменциите

Създайте нова услуга за хората с деменция и техните близки или подобрете вече съществуваща такава, като получите подкрепа как да реализирате идеите си. Разгледайте успешните примери от практиката за това как да управлявате, разгласявате и финансирате бизнеса си.