Predstavitev storitev in ustanov

Objekti za skupno/samostojno življenje oseb z demenco

Dnevni centri

Enote za posebno nego

Paliativna oskrba

Nadomestna oskrba

Mobilne ekipe negovalcev