Sodelovanja z drugimi strokovnjaki

Kdo potrebuje multidisciplinarno ekipo?

Nihče ne zmore obvladovati večplastnih potreb oseb z dolgotrajnim zdravstvenim stanjem, kot je demenca. Večplastne potrebe morajo obravnavati multidisciplinarne ekipe. V sodelovanju z drugimi strokovnjaki lahko zdravniki prihranijo čas in izboljšajo zdravstvene in socialne posledice za osebe z demenco in njihove negovalce.

Kakšni so cilji multidisciplinarne sodelovalne mreže?

Cilji sodelovalne mreže so:

  • Izboljšati dostop do oskrbe
  • Zagotoviti pravočasno diagnozo in zdravljenje
  • Usklajevati metode zdravljenja
  • Krepiti sposobnost obvladovanja demence znotraj ekipe
  • Omogočiti enostavne in ciljne napotitve
  • Zagotoviti gladke prehode pri oskrbi
  • Zmanjšati klinične napake in negativne izide
  • Znižati stroške za zdravstveno varstvo z zmanjšanjem neustrezne uporabe virov, podvojenega dela in stopnje institucionalizacije

Kako se oblikuje multidisciplinarna sodelovalna mreža?

Multidisciplinarna ekipa za oskrbo demence običajno obsega zdravnika ali usposobljeno medicinsko sestro v vlogi koordinatorja oskrbe in socialne delavce, psihologe, delovne terapevte in farmacevte. Uspešno skupinsko delo označuje skupna zavezanost k zagotavljanju kakovostne oskrbe, dobra komunikacija med člani ekipe in spoštovanje vloge vsakega člana ekipe pri skupnem cilju, tj. izboljšanju kakovosti življenja oseb z demenco in njihovih negovalcev. V sodelovalni mreži je bistveno, da se jasno opredelijo odgovornosti.

Model multidisciplinarne sodelovalne mreže pri obvladovanju demence