Profiluri de servicii și facilități

Grupuri de persoane cu demență / viață asistată

Cenre de îngrijire de zi

Unități de îngrijire specială

Îngrijire paliativă

Răgaz de îngrijire

Echipele mobile de asistență medicală

Planificarea tranzițiilor

Tranziția înseamnă că faza relativ stabilă a persoanei cu demență se schimbă și acest lucru poate duce la nevoi diferite în ceea ce privește amenajarea vieții. Există mai multe tranziții previzibile în cursul demenței, iar etapele ulterioare includ adesea trecerea la una sau mai multe setări de îngrijire.

 

Ce tranziții dificile implică demența?

O persoană cu demență este probabil să experimenteze mai multe evenimente critice care implică o schimbare semnificativă a circumstanțelor de viață. Primul dintre aceste evenimente este o schimbare a mediului social când oameni noi vin în casă pentru a sprijini îngrijitorul familial. Al doilea eveniment este atunci când îngrijirea la domiciliu trebuie să fie completată de servicii în afara casei. Aceasta necesită o ajustare la noile medii fizice și la multe alte persoane noi. O tranziție extrem de problematică este internarea într-un spital sau o cameră de urgență. Acestea sunt medii aproape „toxice” pentru persoanele cu demență. O altă tranziție dificilă pe care trebuie să o treacă aproape toate persoanele cu demență este relocarea la îngrijirea instituțională atunci când îngrijirea la domiciliu nu mai este posibilă sau de dorit.

Pregătirea părților interesate

Pregătirea și educarea persoanelor cu demență și a tranzițiilor lor ca îngrijitori ar trebui să aibă loc la un moment rezonabil înainte de evenimentul critic, precum și în timpul și după tranziție. Toți cei implicați au nevoie de informații atunci când vine vorba de o schimbare de la domiciliu la spital sau la o unitate de asistență specializată, de la casă de asistență medicală la secție de urgență sau de la o echipă de furnizori de îngrijiri la alta.

Fluxul informaţional

O comunicare în timp util și completă între, în cadrul tranziţiilor este esențială. Totuși, acest lucru nu se întâmplă de obicei. Înregistrările medicale și formularele planificării îngrijirii în avans trebuie să fie împărtășite între persoanele cu demență, îngrijitori și furnizorii de îngrijiri, asigurând confidențialitatea datelor. Partajarea informațiilor poate evita rezultatele nedorite care sunt adesea asociate cu tranzițiile în îngrijire, de ex. respitalizări, vizite la secții de urgență, erori de medicamente și stres de îngrijire. Folosind abordări standardizate, formularele și protocoalele de retragere pot crește precizia și viteza informațiilor și minimiza riscul de eroare.

Reevaluarea obiectivelor și preferințelor personale

Revizuirea preferințelor și obiectivelor individuale pentru tratament și îngrijire, inclusiv directivele în avans și planificarea sfârșitului vieții este esențială în timpul tranzițiilor în îngrijire. În cazul în care o persoană care trăiește cu demență nu este în măsură să participe la luarea deciziilor, trebuie să fie incluși îngrijitorii sau alte persoane care cunosc bine persoana. După orice spitalizare sau altă modificare semnificativă a nivelului de îngrijire sau a cadrului îngrijirii, obiectivele și preferințele persoanei implicate ar trebui reevaluate în special în ceea ce privește problemele de siguranță, nevoile de sănătate și capacitatea îngrijirii de a gestiona problemele.