Opis storitev

Kakšnim potrebam bi morale zadostiti storitve in ustanove?

V času razvoja demence se potrebe oseb z demenco in njihovih neformalnih (družinskih) negovalcev spreminjajo. V zgodnji fazi osebe z demenco in njihovi negovalci potrebujejo storitve, ki jim pomagajo vzdrževati normalno stanje in nadaljevati življenje doma s kar najmanj spremembami. V zmerni fazi lahko storitve, ki so na voljo v lokalni skupnosti, v obliki dodatne pomoči na domu olajšajo življenje osebam z demenco in njihovim svojcem. V napredovani fazi pa je lahko zaradi vse večjih potreb po pomoči treba pomoč na domu in v skupnosti zamenjati s storitvami v ustanovah.

 

Storitve pomoči na domu

Storitve, ki omogočajo pomoč na domu, imajo veliko prednosti. Ker se ne spremeni okolje, ne pride do težav s prilagoditvijo in osebe lahko ohranijo prejšnje interese, hobije in socialne odnose, poleg tega so stroški precej nizki. Storitve na domu morda ne bodo zadostovale v primeru akutne bolezni osebe z demenco ali negovalca, pri osebah, ki pogosto odtavajo ali so nenehno inkontinentne ali agresivne, ali pa v primeru domačih nevarnosti (plin, ogenj, voda).

Klic v sili

Linija za pomoč 24/7, ki jo sproži naprava, ki se jo lahko nosi na zapestju, omogoča nadzor in je priročen in hiter dostop do storitev v nujnem primeru.

Mobilne medicinske ekipe

To so strokovne službe, ki skrbijo za zdravila, injekcije, osebno higieno, oskrbo pri inkontinenci in svetovanje pri soočanju z problematičnimi vedenji.

Pomoč na domu

Sem štejemo posebej usposobljeno osebje, ki pomaga pri čiščenju, nakupovanju ali nadzoru oseb z demenco, ki živijo doma.

Dostava obrokov

Veliko organizacij nudi obroke, ki jih v dogovoru pripeljejo na dom enkrat ali večkrat dnevno.

Storitve pomoči v skupnosti

Skupine za samopomoč

To so redna srečanja oseb z zgodnjo demenco, kjer si lahko izmenjajo izkušnje, sodelujejo v aktivnostih, prav tako pa jim je nudena tudi čustvena pomoč.

Srečanja za pomoč negovalcem

Gre za redna srečanja družinskih in drugih neformalnih negovalcev, kjer lahko le-ti prejmejo informacije o bolezni svojih najbližjih in si pridobijo znanje na področju komunikacije, aktivnosti za osebe z demenco in razpoložljivih storitev in virov.

Nadomestna oskrba /

Nekatere organizacije lahko začasno skrbijo za osebo z demenco zunaj doma.

Dnevni centri za odrasle

Dnevni centri dnevno za nekaj ur ali ves dan sprejmejo 10–20 oseb, in jim zagotovijo hrano, nadzor in primerne aktivnosti.

Institucionalne storitve

Nastanitvene ustanove za oskrbo

Osebe z demenco v blagi do zmerni fazi lahko v teh ustanovah preživijo kar nekaj časa. Dnevna oskrba jim omogoča, da ohranijo svoje zdravje in varnost ter nekaj svoje neodvisnosti, sobe so še vedno zasebne, nega, ki jo nudi osebje, pa ni niti individualna niti na voljo 24/7.

Ustanove za skupno življenje / Oskrbovana stanovanja

Ustanove, ki omogočajo skupno življenje so ustrezne za tiste osebe z demenco, ki nimajo veliko zdravstvenih težav, a potrebujejo pomoč pri bolj kompleksnih vsakodnevnih aktivnostih. Osebe običajno živijo v zasebnem stanovanju, osebje pa je na voljo za pomoč 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Enote za posebno nego

V idealnem primeru so enote za posebno nego majhne in domačne ter sprejmejo 8-12 posameznikov. Enote so posebej oblikovane za osebe z demenco in jim zagotavljajo varnost s sistemi zaklepanja vrat in dodatnimi oznakami. Osebje, ki je usposobljeno za obvladovanje vedenjskih in psiholoških simptomov demence zagotavlja nadzor 24/7.

Paliativna oskrba

Paliativno oskrbo lahko izvajajo strokovnjaki za področje paliativne oskrbe v okviru drugih vrst institucionalnih storitev (npr. v enotah za posebno nego). V zaključnih fazah življenja se lahko osebe tudi premesti v dom za paliativno oskrbo, kjer so deležne bolj specializirane paliativne nege.