Schiță a managementului interprofesional

De ce gestionarea interprofesională a demenței?

Spre deosebire de tulburările fizice sau psihice pure, demența are un impact profund asupra capacității intelectuale a individului, a nivelului și a gamei de activități, emoții, comportamente și relații interpersonale. Prin urmare, gestionarea demenței nu înseamnă doar tratarea unei afecțiuni medicale. Mai degrabă, înseamnă reorganizarea întregii vieți a unei persoane pentru a face față și a se adapta la schimbările dramatice produse de boală.

Pictogramă bec

Managementul demenţei înseamnă reorganizarea întregii vieți a unei persoane

Aceasta este o sarcină enormă care nu poate fi îndeplinită de un singur profesionist sau de un singur grup de profesionişti. Pentru a oferi un tratament complet și centrat pe persoană, este necesară o rețea de profesioniști care interacționează.

O echipă interprofesională este un grup de profesioniști aliați din domeniul sănătății care lucrează îndeaproape și comunică frecvent pentru a optimiza îngrijirea. Fiecare membru al echipei contribuie cu cunoștințe, abilități și experiență unice pentru a sprijini și întări întreaga echipă.

Majoritatea grupurilor profesionale trebuie să colaboreze pe parcursul demenței, în timp ce activitatea unora este cea mai adecvată în stadii ușoare și moderate. Toate grupurile profesionale trebuie să fie conștiente de faptul că, contribuțiile lor la gestionarea demenței sunt importante și că colaborarea este esențială. Colaborarea actorilor din rețea ar trebui să fie ghidată și coordonată de un plan de îngrijire comună.

Pictogramă bec

Fiecare membru al echipei contribuie cu cunoștințe, abilități și experiență unice pentru a sprijini și întări întreaga echipă

Care este valoarea adăugată a managementului interprofesional al demenței?

O echipă interprofesională oferă beneficii pentru persoanele cu demență și îngrijitori, dar și pentru profesioniștii implicați.

Beneficiile pentru persoanele cu demenţă şi îngrijitorii acestora  includ:

 • Evaluarea cuprinzătoare a persoanelor cu demență și a îngrijitorilor acestora
 • Intervenții și soluții adaptate individual
 • Intervenții planificate, coordonate și proactive
 • O mai bună utilizare a tratamentelor farmacologice disponibile
 • Utilizarea crescută a intervențiilor non-farmacologice
 • Incidență mai mică a problemelor de comportament
 • Trimitere la programe educative de îngrijitor
 • Diminuarea îngrijirilor și depresiei
 • Frecvența redusă a internărilor în îngrijirile la domiciliu și în nursing home

Beneficiile pentru profesioniști includ:

 • Coordonare și comunicare eficientă
 • Rezolvarea îmbunătățită a problemelor
 • O mai bună respectare a îndrumărilor medicale
 • Utilizarea eficientă a resurselor
 • Reducerea erorii clinice și duplicarea eforturilor
 • Tranziții îmbunătățite ale îngrijirii
 • Detectarea mai bună a condițiilor co-morbide și potențial tratabile
Pictograma unui bec

Managementul multiprofesional oferă beneficii  persoanelor cu demenţă, îngrijitorii acestora  şi profesioniştilor

Care sunt implicațiile economice ale managementului interprofesional al demenței?

Inițial, gestionarea interprofesională a demenței necesită timp și efort suplimentar pentru a stabili canale de comunicare și sisteme de documentare adecvate. Cu toate acestea, la sfârșitul zilei, un model de colaborare de îngrijire poate fi neutru din punct de vedere al costurilor sau chiar economisire a costurilor prin reducerea ratelor de instituționalizare, internarea în spital și utilizarea necorespunzătoare a serviciilor medicale și sociale, care sunt factori cheie pentru costuri. Mai exact, un model de îngrijire colaborativă are potențialul de a îmbunătăți calitatea vieții la costuri mai mici în comparație cu îngrijirea obișnuită.