Planurilor de îngrijire comune

Ce este un plan de îngrijire?

Un plan de îngrijire este un plan scris care este clar, simplu și precis. Trebuie să explice ce fel de îngrijire are persoana, să conțină planuri de urgență pentru viitor și să includă modalități de revizuire. Este un acord care îi ajută pe terapeuți și pacienți să facă schimbări pozitive către rezolvarea problemelor. Planul de îngrijire încurajează profesioniștii, persoanele cu demență și îngrijitorii lor să lucreze împreună. Aceștia sunt de acord cu obiectivele, identifică nevoile de sprijin, elaborează și implementează planuri de acțiune și monitorizează progresul. Acesta este un proces continuu, nu un eveniment unic. Planul de îngrijire ar trebui să fie redactat dintr-o perspectivă centrată pe persoană, incluzând părerile și nevoile îngrijitorilor. Informațiile trebuie înregistrate într-un mod care să fie accesibile persoanei cu demență, folosind un limbaj recunoscut. Planul de îngrijire trebuie personalizat și individualizat pentru fiecare pacient separat. Medicii ar trebui să planifice vizitele pacientului pentru fiecare 3-4 luni dacă se utilizează farmacoterapia. Monitorizarea trebuie să includă evaluarea cunoașterii, funcției, comportamentului, stării medicale, modificărilor la domiciliu, serviciilor de asistență comunitară și, în cele din urmă, deciziilor privind îngrijirea instituțională.

De ce este importantă planificarea îngrijirii?

Demenţa este o stare de sănătate complexă care necesită un management complex. De obicei, implică profesioniști din diferite ocupații (de exemplu, medici de familie, medici specialiști, psihologi, asistenți medicali, asistenți sociali, terapeuți ocupaționali, kinetoterapeuți, logoterapeuți, farmaciști). Activitățile acestor profesioniști trebuie să fie planificate. Planificarea îngrijirii este un element crucial în furnizarea de îngrijiri de înaltă calitate pentru persoanele care trăiesc cu demență și în sprijinirea familiilor și îngrijitorilor.

Când trebuie să aibă loc planificarea îngrijirii?

Planificarea îngrijirii ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil după diagnostic și ar trebui revizuită anual (minim) implicând persoana cu demență și familia sau îngrijitorii să reflecte schimbările în nevoi și dorințe.

Care sunt avantajele planificării îngrijirii?

Cercetările au arătat că planificarea îngrijirii oferă o serie de avantaje - nu numai pentru persoana cu demență și îngrijitorii acestora, ci și pentru echipa de îngrijire. Îmbunătățește calitatea vieții persoanelor cu demență și a îngrijitorilor acestora, reduce schimbările de comportament, îmbunătățește calitatea îngrijirii și respectarea orientărilor de tratament, promovează sesizarea intervențiile non-farmacologice, scade rata instituționalizării, crește utilizarea serviciilor comunitare și îmbunătățește depistarea afecțiunilor medicale comorbide.

Elementele de bază ale unui plan de îngrijire

D

Revizuire diagnostic

Verificați dacă diagnosticul este corect și dacă persoana cu demență și îngrijitorii acesteia îl înțeleg

E

Sprijin eficient pentru îngrijitori

Identificați și evaluați îngrijitorul (îngrijitorii); furnizați informațiile necesare; oferiți consultanță juridică și financiară; oferiți oportunitatea de a participa în studii clinice

M

Revizuirea medicației

Verificați polipragmazia; limitați utilizării medicamentelor asociate cu afectarea cogniției; opriți orice medicament care nu este necesar

E

Evaluarea riscurilor

Verificați stresul îngrijitorului, condițiile comorbide, comportamentele problematice, riscurile de mediu

N

Evaluarea simptomelor nou apărute

Întrebați dacă au apărut simptome noi

T

Treatament

Implementarea și evaluarea tratamentelor farmacologice și non-farmacologice

I

Individualizare

Asigurați-vă că interesele, hobby-urile, relațiile sociale și activitățile persoanei cu demență sunt menținute

A

Planificarea în avans a îngrijirii

Încurajați persoana cu demență să definească ce se întâmplă atunci când capacitatea proprie de luare a deciziilor este afectată; sugerați laurea unor decizii în avans privind starea de sănătate

Citirea ulterioară

  • Karen MR, & Lopez RP. Transitions in dementia care: Theoretical support for nursing roles. Online J Isues Nurs 17: 4, 2012
  • Ledgerd R, Hoe J, Hoare Z, Devine M, Toot S, Challis D, & Orrell M. Identifying the causes, prevention and management of crises in dementia. An online survey of stakeholders. Int J Geriatr  Psychiatry 31: 638–647, 2016
  • MacNeil Vroomen J, Bosmans JE, van Hout HPJ, de Rooij SE. Reviewing the definition of crisis in dementia care. BMC Geriatr 13, 10, 2013