Schița serviciilor

Care sunt nevoile pe care trebuie să le satisfacă serviciile și facilitățile?

Nevoile persoanelor cu demență și ale îngrijitorilor lor informali (familia) se schimbă pe parcursul evoluției demenței. În stadiu incipient, persoanele cu demență și îngrijitorii lor au nevoie de servicii care să le sprijine în menținerea normalității și în continuarea vieții la domiciliu cu cât mai puține schimbări. În stadiul moderat, serviciile furnizate în comunitate pot fi necesare pentru a completa sprijinul în casă. În stadiul avansat, necesitatea din ce în ce mai mare de asistență poate fi necesară pentru a înlocui sprijinul comunitar prin serviciile instituționale.

Servicii și facilități pentru persoanele cu demență

Domiciliu

Comunitate

Instituții

Consult de urgență la domiciliu
Echipe mobile de asistență medicală
Ajutoare la domiciliu
Servicii de servire a mesei

Grupuri de pacienți
Grupuri de sprijin pentru îngrijitori
Îngrijire de tip respiro
Centre de zi pentru adulți

Îngrijire rezidențială
Locuințe protejate
Unități speciale de îngrijire
Îngrijiri paliative

Servicii care oferă asistență acasă

Serviciile care oferă sprijin la domiciliu prezintă o serie de avantaje. Nu se schimbă mediul, deci nu apar probleme de ajustare, interesele și hobby-urile anterioare, precum și relațiile sociale pot fi menținute, iar costurile sunt relativ mici. Serviciile la domiciliu pot să nu fie suficiente în cazul unei faze, pentru persoanele care rătăcesc frecvent sau prezintă incontinență, agresivitate sau în caz la expunere pericole la domiciliu (gaz, incendiu, apă).

Apel de urgență la domiciliu

Linia de ajutor 24/7 activată de pe dispozitiv care poate fi purtat la încheietură, asigură monitorizarea și accesul convenabil și rapid la serviciile de urgență.

Echipele mobile de asistenţă medicală

Servicii profesionale care au grijă de medicamente, injecții, igienă personală, îngrijire pentru incontinență și oferă consultanță pentru a face față comportamentelor provocatoare.

Asistenți la domiciliu

Personal cu pregătire specială care ajută la curățarea, cumpărăturile, supravegherea persoanelor acasă.

Servicii de mese

Multe organizații oferă mâncare care este adusă în casele oamenilor în orice moment al zilei.

Servicii care oferă sprijin în comunitate

Grupuri de egali

Întâlniri periodice cu persoane cu demență în stadiu incipient, unde pot schimba experiențe, participa la activități și pot primi sprijin emoțional.

Grupuri de sprijin pentru îngrijitori

Întâlniri periodice cu îngrijitori familiali și alte persoane informale în care primesc informații despre bolile persoanelor dragi și dobândesc abilități de comunicare, activități pentru persoanele cu demență, precum și servicii și resurse disponibile.

Respite care /îngrijire temporară

Unele organizații au grijă temporar de persoana cu demență în afara locuinței.

Centre de zi pentru adulți

Aceste facilități acceptă 10 - 20 de oaspeți timp de câteva ore în timpul zilei sau toată ziua, timp de una sau mai multe zile pe săptămână, unde sunt oferite programe de mâncare, supraveghere și activitate.

Servicii instituţionale

Îngrijiri rezidențiale

Persoanele cu demență în stadii ușoare până moderate petrec adesea destul de mult timp în acest cadru. Îngrijirea personală zilnică le permite să își păstreze sănătatea și siguranța și să își păstreze o parte din independență, încăperile sunt încă private, dar îngrijirea pe care personalul o oferă nu este destinată să fie una complet individuală sau disponibilă 24/7.

Viață în grup

Facilitățile de locuit în grup sunt potrivite pentru persoanele cu demență care nu au multe probleme medicale, dar au nevoie de sprijin pentru activități mai complexe de viață de zi cu zi. Persoanele locuiesc de obicei într-un apartament privat, iar personalul este disponibil pentru asistență non-stop și timp de 7 zile pe săptămână.

Unități de îngrijire specială

În mod ideal, unitățile de îngrijire specială sunt la scară redusă și sunt îngrijesc 8-12 persoane. Unitățile sunt special concepute pentru persoanele cu demență, asigurând siguranța rezidenților prin sisteme de blocare a ușilor și semnalizare. Supravegherea este asigurată 24/7 de către personalul care este instruit să gestioneze simptomele comportamentale și psihologice ale demenței.

Îngrijiri paliative

Îngrijirea paliativă poate fi asigurată în cadrul altor tipuri de servicii instituționale (de exemplu, în unități de îngrijire specială) de către profesioniști educați în furnizarea de îngrijiri paliative. De asemenea, în ultimele etape ale vieții există posibilitatea de a te muta într-o casă de îngrijire paliativă pentru a primi îngrijiri paliative specializate.

Îngrijiri paliative

Îngrijirea paliativă poate fi asigurată în cadrul altor tipuri de servicii instituționale (de exemplu, în unități de îngrijire specială) de către profesioniști educați în furnizarea de îngrijiri paliative. De asemenea, în ultimele etape ale vieții există posibilitatea de a te muta într-o casă de îngrijire paliativă pentru a primi îngrijiri paliative specializate.