Colaborării cu alți profesioniști

Cine are nevoie de o echipă interprofesională?

Nimeni nu poate gestiona nevoile complexe ale persoanelor cu o afecțiune de sănătate pe termen lung, cum ar fi demența. Nevoile complexe sunt cel mai bine abordate de echipele interprofesionale. Lucrând în parteneriat cu alți profesioniști, medicii pot economisi timp și îmbunătăți sănătatea și rezultatele sociale pentru persoanele cu demență și îngrijitorii lor.

Care sunt obiectivele unei rețele de colaborare interprofesionale?

Scopurile unei rețele de colaborare sunt:

  • Îmbunătățirea accesului la îngrijire
  • Oferirea diagnosticului și tratamentului în timp util
  • Coordonarea intervențiilor
  • Consolidarea capacităților în ceea ce privește managementul demenței în cadrul echipei
  • Oferirea de recomandări simple și direcționate
  • Asigurarea de tranziții line în îngrijire
  • Reducerea erorilor clinice și a rezultatelor adverse
  • Reducerea costurilor medicale prin scăderea utilizării necorespunzătoare a resurselor, duplicarea eforturilor și reducerea ratelor de instituționalizare

Cum poate fi structurată o rețea de colaborare interprofesională?

O echipă interprofesională pentru îngrijirea demenței implică, de obicei, fie un medic, fie o asistentă instruită ca coordonatori de îngrijire, asistenți sociali, psihologi, terapeut ocupațional și farmaciști. Este important ca diferiții furnizori să interacționeze direct între ei. Limitele dintre profesii sunt adesea fluide pentru a aborda multitudinea de simptome, probleme și nevoi. Lucrul de echipă de succes este caracterizată printr-un angajament comun pentru îngrijirea de calitate, o comunicare puternică între membrii echipei și aprecierea și valoarea acordată contribuțiilor fiecărui membru în scopul obiectivului comun de îmbunătățire a calității vieții persoanelor cu demență și îngrijitorii acestora. Într-o rețea de colaborare este esențială o definiție clară a responsabilităților.

Model de rețea de colaborare interprofesională pentru managementul demenței