Liečba demencie

Úvod

Mnoho problémov, ktoré sa s demenciou spájajú, naznačuje, že odborníci majú nespočetné množstvo príležitostí pre pomoc a podporu a z toho dôvodu je tiež dostupné široké spektrum liečebných metód.

Pozrite si nižšie uvedené video s príkladom.

Môžete pokračovať na prehľad možností liečby, získať aktuálne informácie o farmakologickej liečbe, o psychosociálnej (nefarmakologickej) intervencii, úprave prostredia, asistenčných technológiách, paliatívnej starostlivosti a o podpore opatrovateľov. Okrem toho, tu môžete nájsť odporúčania pre optimálne a adekvátne komunikačné stratégie s ľuďmi s demenciou. Požadovanú tému si môžete vybrať na panelovom menu