Marketing

Prednáška: Ako môžem navrhnúť a komunikovať moje služby vzhľadom na potreby mojej cieľovej skupiny?

Ako sú moje služby navrhnuté?

Aká je cena za moje služby?

Kde alebo komu môžem ponúknuť moje služby?

Ako môžem komunikovať moje služby?

Prípadové štúdie: Z teórie na prax – oboznámte sa s obsahom!

Denný stacionár pre ľudí s Alzheimerovou chorobou – Caritas Socialis

Denný stacionár pre ľudí s Alzheimerovou chorobou sídli vo Viedni a prevádzkuje ho Caritas Socialis.

Kompetencie nevyhnutné pre starostlivosť o ľudí s demenciou – Tirolské kliniky

Kompetencie nevyhnutné pre starostlivosť o ľudí s demenciou je iniciatíva zameraná na efektívnu liečbu a zapájanie pacientov s demenciou v rámci Tirolských kliník.