O nás

ACCESS je skratka pre Advancing Competence, Care and Expanding Skills (Rozvíjanie kompetencií, starostlivosti a rozširovanie zručností). Dosiahnutie tohto cieľa v oblasti demencie je cieľom tejto webovej stránky. Vízia, ktorá za ňou stojí, sa zrodila v roku 2016, keď skupina odborníkov na demenciu spojila svoje sily s cieľom zlepšiť starostlivosť o ľudí s demenciou a ich príbuzných v Dunajskej Strede a udržať kvalitu ich života. V roku 2018 táto spolupráca vyústila do projektu INDEED (Innovation for Dementia in the Danube Region), na ktorom sa podieľa 21 partnerov z rôznych krajín juhovýchodnej Európy a ktorý bol financovaný z Dunajského nadnárodného programu do konca roka 2021. V rámci neho bola vypracovaná séria vzdelávacích materiálov pre odborné skupiny zapojené do starostlivosti o osoby s demenciou. V roku 2022 sa začal realizovať nadväzujúci projekt ACCESS Dementia, financovaný rakúskym Spolkovým ministerstvom sociálnych vecí, zdravotníctva, starostlivosti a ochrany spotrebiteľa (BMSGPK), ktorého cieľom je sprístupniť tieto poznatky v šiestich jazykoch na webovej stránke. Za týmto projektom stoja Kompetenčné centrum pre neziskové organizácie a sociálne podnikanie na Viedenskej univerzite ekonomiky a podnikania (WU Vienna), Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. (Nemecká Alzheimerova spoločnosť) a Klinikum rechts der Isar.

Projekt ACCESS Dementia interaktívnym a pestrým spôsobom sprostredkúva chápanie demencie zamerané na človeka, zdôrazňuje medziodborovú spoluprácu a stimuluje podnikateľské aktivity v oblasti demencie. Začnite svoju cestu skúmania demencie s kapitolou "CAMPUS"!


Chcete sa s nami spojiť? Napíšte nám na info@access-dementia.eu!