Inovácia v čase krízy

Prednáška: Ako môže kríza, akou je pandémia COVID-19 stimulovať inováciu v mojej organizácii?

Prípadové štúdie: Z teórie na prax – oboznámte sa s obsahom!

Denný stacionár pre ľudí s Alzheimerovou chorobou – Caritas Socialis

Denný stacionár pre ľudí s Alzheimerovou chorobou sídli vo Viedni a prevádzkuje ho Caritas Socialis.

Kompetencie nevyhnutné pre starostlivosť o ľudí s demenciou – Tirolské kliniky

Kompetencie nevyhnutné pre starostlivosť o ľudí s demenciou je iniciatíva zameraná na efektívnu liečbu a zapájanie pacientov s demenciou v rámci Tirolských kliník.

Ďalšie čítanie