Služby a zariadenia

Úvod

Napĺňanie potrieb ľudí s demenciou a ich opatrovateľov si vyžaduje angažovanosť zo strany množstva služieb a zariadení.

V kapitole „Prehľad služieb“, nájdete informácie o rôznych typoch služieb poskytovaných v domácnostiach alebo v rámci komunity, ktoré môžu byť využívané v starostlivosti o ľudí s demenciou.

V kapitole „Profily služieb a zariadení“ sa môžete oboznámiť s rôznymi formami podpory, ktoré sú dostupné v domácom prostredí, v rámci komunity a v inštitúciách, s ohľadom na aktuálne štádium ochorenia pacienta. Môžete si pozrieť krátky rozhovor s vybranými poskytovateľmi služieb.