Profesie a ich prínos

Úvod

Venujte sa podrobnejšej analýze prínosov jednotlivých profesií, čo sa týka manažmentu demencie, vrátane lekárov, zdravotných sestier, sociálnych pracovníkov, psychológov, ergoterapeutov a liečebných pedagógov a fyzioterapeutov.

V časti „Prehľad profesií“, nájdete informácie o prínosoch jednotlivých profesií, ktoré sa podieľajú na multidisciplinárnej spolupráci v starostlivosti o človeka s demenciou. Overte si úroveň svojich vedomostí v kvíze.

V časti „Profily odborníkov“, môžete získať prehľad o znalostiach a nástrojoch špecifických pre jednotlivé profesie v starostlivosti o ľudí s demenciou. Vypočujte si osobné výpovede odborníkov v oblasti demencie s dôrazom na ich špecifické kompetencie a ich oblasť pôsobnosti.