Môj projekt

Aké sú ďalšie kroky na spustenie Vášho projektu?

Gratulujeme! V kapitole COACH ste nadobudli cenné know-how ohľadom budovania služieb alebo produktov v oblasti demencie. Teraz prišiel čas na to, aby ste urobili ďalší krok a začali s realizáciou Vášho projektu!

V každej kapitole máte k dispozícii PowerPoint-ové šablóny a usmerňujúce otázky pre prácu na Vašom projekte. Vytvorte prezentáciu s deviatimi snímkami alebo si stiahnite všetky šablóny a sprievodné otázky priamo tu na vytvorenie Vášho vlastného Pitch Deck alebo podnikateľského plánu!

Na štruktúrovanie svojho podnikateľského plánu alebo Pitch Decku môžete použiť INDEED Business Plan Canvas.

Čo je to Pitch Deck a podnikateľský plán?

Pitch Deck je krátka prezentácia (10-20 snímok), ktorá sumarizuje koncept podnikateľskej činnosti alebo projektu.

Vyzdvihuje najvýznamnejšie body Vášho projektu a mal by stručne odpovedať na všetky dôležité otázky, ktoré by mohla mať vaša cieľová skupina alebo ostatné zainteresované strany. Dôležité informácie sú prezentované vizuálne atraktívnou formou. Takáto prezentácia je nástrojom „predaja“ Vášho podnikateľského nápadu potenciálnym investorom, partnerom alebo zákazníkom. Pitch Deck by mal byť vždy prispôsobený publiku alebo skupine, pre ktorú je určený.

Podnikateľský plán je písomný dokument (10-100 strán), obsahujúci koncepciu Vašej podnikateľskej činnosti alebo projektu, ktorý zahŕňa všetky kroky k úspešnej realizácii Vášho projektu v prvých piatich rokoch existencie projektu. Informácie sú zvyčajne uvedené v texte a vo forme tabuliek.

Kedy budete potrebovať Pitch Deck?

  • Keď hľadáte menší sponzoring, najmä ak žiadate o menšie finančné príspevky
  • Keď hľadáte partnerov, ktorí by Vás v podnikaní podporili
  • Keď si budujete siete kontaktov pre nadviazanie spolupráce
  • Keď prezentujete svoj projekt v súťaži
  • Keď chcete zverejniť informácie o Vašom projekte

Kedy potrebujete Podnikateľský plán?

  • Keď potrebujete jasnú štruktúru za účelom plánovania a kontroly vlastných aktivít, najmä ak je prítomná aj nejaká ďalšia strana (spoluzakladateľ)
  • Keď hľadáte väčšie množstvo finančných prostriedkov, predovšetkým ak žiadate o schválenie pôžičky
  • Keď Vás niekto požiada o zverejnenie Vášho podnikateľského plánu (napr. investori)

Príklady:

Podnikateľský plán pre Alzheimer kaviareň (https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/29315/Tsairas.Nikolaos.pdf?sequence=1#page=25)

Ako začať s navrhovaním a písaním vlastného Pitch Deck alebo podnikateľského plánu?

Kapitola COACH Vám poskytne detailné informácie a rady týkajúce sa know-how v podnikaní. Stručne povedané, ide o otázky alebo kroky, na ktorých je potrebné pracovať pri príprave Pitch Deck alebo podnikateľského plánu:

Kde môžete získať spätnú väzbu na Váš Pich Deck alebo podnikateľský plán?

Ak je Váš Pitch Deck alebo podnikateľský plán dostupný v anglickom jazyku, môžete požiadať o spätnú väzbu z projektu INDEED. Môžeme Vám poskytnúť spätnú väzbu vo všeobecnosti k zumiteľnosti Vášho návrhu a podrobnejšie vysvetlenie podnikateľských stratégií v Pitch Deck/podnikateľskom pláne. V našich kompetenciách nie je zhodnotiť, či je Váš projekt vhodný pre vami zvolený región pôsobnosti, alebo aké zdroje financovania by boli pre Vás najprijateľnejšie.

Ak máte záujem o získanie spätnej väzby, zašlite prosím e-mail na adresu npo-kompetenz@wu.ac.at

Kde môžete ešte získať pomoc pri navrhovaní a príprave Vášho projektu?

Nasleduje zoznam organizácií, inštitúcií alebo programov, ktoré poskytujú pomoc alebo služby v oblastiach diskutovaných v kapitole COACH.

Dunajský región

Relevantné organizácie a inštitúcie

Možnosti financovania

Bulharsko

Relevantné organizácie a inštitúcie

Možnosti financovania

Rumunsko

Relevantné organizácie a inštitúcie

Možnosti financovania

Slovensko

Relevantné organizácie a inštitúcie

Možnosti financovania

Slovinsko

Relevantné organizácie a inštitúcie

Možnosti financovania