Zvyšovanie povedimia, advokácia a podporné služby

Zaujíma vás, ako vyzerajú dobré ponuky a služby v oblasti demencie? Potom sa nechajte inšpirovať príkladmi dobrej praxe z rôznych európskych krajín!

Alzheimerovská spoločnosť v Českej republike

Česká Alzheimerova asociácia bola založená v roku 1997 a zasadzuje sa za ľudí s demenciou a ich rodiny.

Kampaň na zvýšenie povedomia, "Poďme žiť spoločne" v Bulharsku

V roku 2018 Bulharská spoločnosť pre demenciu spustila iniciatívu "Poďme žiť spoločne" s cieľom zvýšiť povedomie a akceptáciu demencie.

Podpora pre opatrujúcich príbuzných

SPOĽACH je slovenská organizácia, ktorá ponúka podporu a svojpomocné skupiny pre rodinných opatrovateľov ľudí s demenciou.