Úvod

Príspevok o vývoji podnikateľského plánu obsahuje know-how o základoch podnikania a motivuje Vás k rozvoju vlastného návrhu na biznis so zameraním na demenciu. Základné vedomosti sú obsiahnuté v krátkych videách a PDF súboroch, ktoré sú dostupné na stiahnutie. V rámci kazuistík sú tieto teoretické poznatky prezentované v praxi.

Pomocou krátkych cvičení, je používateľ motivovaný k rozvíjaniu svojho vlastného návrhu na projekt. Na každú z deviatich tém je potrebných 20 až 60 minút. Môžete sa rozhodnúť, či budete prechádzať všetky príspevky jeden po druhom, alebo sa rozhodnete pre vybrané témy, ktoré Vás aktuálne zaujímajú najviac.

Okrem toho vás pozývame, aby ste získané poznatky zúročili a využili vo svojom vlastnom projekte.

Chcete sa dozvedieť viac o témach, ktorým sa venuje COACH? Pozrite si ukážku ku kapitole COACH, ktorú nájdete nižšie.