Environmentálny dizajn a technické pomôcky

Prečo je pre ľudí s demenciou dôležité fyzické prostredie?

Demencia je spojená s progresívnymi zmenami v oblasti pamäti, vnímania, orientácie, procesu spracovania informácií, plánovania, vykonávania a sledovania akcií a komunikácie. Pre ľudí s demenciou sú preto kľúče a nápovedy z okolitého prostredia dôležitejšie ako pre ľudí bez zmien v kognitívnej oblasti. V ideálnom prípade by prostredie malo kompenzovať deficity, maximalizovať nezávislosť a podporovať osobnú identitu. Medzi environmentálne prvky, ktoré majú osobitný vplyv, patrí osvetlenie, hladina hluku, teplota, jasnosť, stimulácia a orientácia.

Ako vplýva na klienta s demenciou vhodné prostredie?

Vhodný dizajn fyzického prostredia má množstvo priaznivých účinkov na ľudí s demenciou:

 • Zlepšuje kvalitu života
 • Uľahčuje orientáciu v čase a priestore
 • Podporuje zmysluplné aktivity
 • Podporuje sociálnu interakciu
 • Znižuje úzkosť a nepokoj

Čo je to architektúra a dizajn “priateľský k demencii”?

Existuje niekoľko zásad environmentálnej architektúry a dizajnu pre ľudí s demenciou. Budova alebo byt priateľský pre človeka s demenciou by mal zahŕňať:

 • Ľahko zrozumiteľnú štruktúru
 • Kontrolovateľnú úroveň hluku v pozadí a vizuálnu stimuláciu
 • Vhodné svetelné a farebné kontrasty
 • Jednolôžkové izby s individuálnym a domáckym charakterom
 • Jednotlivé časti nábytku a iné predmety
 • Špecifické, ľahko identifikovateľné priestory pre rôzne činnosti, napr. na varenie alebo voľný čas a odpočinok
 • Krátke chodby a málo rázcestí
 • Dobre viditeľné a ľahko prístupné toalety
 • Ľahko prístupné a bezpečné vonkajšie priestory

Návrhy na úpravy v domácnosti

Neodporúča sa robiť zásadné zmeny v obydlí naraz, pretože známe prostredie je dôležité pre to, aby sa ľudia s demenciou cítili ako doma. Existujú však jednoduché rady týkajúce sa úpravy prostredia, ktoré môžu pomôcť človeku dlhšie samostatne fungovať v domácnosti.

 • Zabezpečte dostatočné osvetlenie, najmä na schodoch a na toalete
 • Nápomocné sú svetelné senzory, ktoré sa môžu automaticky zapnúť pri zaznamenaní pohybu v okolí
 • Stlmte prenikajúce svetlo, tiene a odrazy – môžu byť nesprávne interpretované ako voda alebo prítomnosť cudzích ľudí v dome
 • Znížte nadmerný hluk, napr. neustále zapnutú TV alebo rádio
 • Odstráňte nahromadené veci, napr. stohy novín alebo škatule
 • Umožnite manévrovanie s chodítkom a invalidným vozíkom
 • Vyhýbajte sa kobercom alebo rohožiam na podlahe - môžu byť nesprávne interpretované ako predmety, ktoré je nutné prekročiť, čo by mohlo viesť k zakopnutiu alebo pádu
 • Zvýšte bezpečnosť v kúpeľni, napr. pomocou bezbariérovej sprchy, vybavením sedadla/stoličky do sprchovacieho priestoru alebo rukovätí
 • Používajte kontrastné farby, napr. nábytok by sa mal farebne odlišovať od stien a podláh a tiež od toaletnej dosky
 • Odstráňte prebytočné zrkadlá – môžu pôsobiť mätúco, pretože ľudia s demenciou nemusia spoznať svoj odraz
 • Používajte označenia a značky, napr. na skrinkách a dverách; používajte slová, vhodné obrázky alebo fotografie; priehľadné skrinky môžu byť pre človeka s demenciou veľmi nápomocné, pretože im umožňujú vidieť dovnútra
 • Poskytujte osobe informácie, napr. za pomoci veľkých hodín s LCD displejom – pre ľudí s demenciou môže byť jednoduchšie určovanie času za pomoci digitálnych čísel v porovnaní s tradičnými hodinovými ručičkami (pozrite viac v časti Asistenčné technológie)

Zahvaljujemo se Dr. Birgit Dietz, dipl. ing. Architekt, direktorici Bavarskega inštituta za starostno in demenco občutljivo arhitekturo (Bamberg), za pomembne pripombe in predloge k temu poglavju.

 

Návrhy na zmeny mimo domova

 • Uľahčite vstup do domu, napr. pomocou bezpečnostných zábradlí na schodoch
 • Uistite sa, že povrchy podláh sú rovné, aby sa zabránilo pádom
 • Vonkajšie priestory musia byť zabezpečené, aby sa zabránilo zablúdeniu človeka s demenciou
 • Presuňte kvetinové záhony na vyššiu úroveň, aby naň mali dosah aj ľudia s obmedzenou hybnosťou
 • Zabezpečte kryté miesta na sedenie, aby mohol človek s demenciou tráviť viac času vonku
 • Používajte primerané a dostatočné osvetlenie, napr. pri vstupe do záhrady
 • Nápomocné sú svetelné senzory, ktoré sa môžu automaticky zapnúť pri zaznamenaní pohybu v okolí

Asistenčné technológie

Asistenčná technológia sa týka zariadení alebo systémov, ktoré podporujú ľudí s demenciou pri udržiavaní alebo zlepšovaní nezávislosti, bezpečnosti a celkovej pohody (well-beingu). K dispozícii sú rôzne druhy asistenčných technológií pre ľudí s demenciou a rodinných príslušníkov.

Ciele asistenčnej technológie pre ľudí s demenciou sú:

 • Zabezpečenie bezpečnosti vo vnútorných a vonkajších priestoroch domova
 • Podpora samostatného bývania, aktivít a kvality života
 • Uľahčovanie komunikácie a sociálnej interakcie
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Udržiavanie funkčných kognitívnych funkcií u ľudí s demenciou 
 • Zabezpečenie programu

Referencie a ďalšie čítanie

 • Brawley EC. Environmental design for Alzheimer's disease: A quality of life issue. Aging & Mental Health 5 suppl 1: 79-83, 2001
 • Marquard G, Viehweger A, (eds). Architecture for people with dementia. Planning principles, practices, and future challenges. Technical University of Dresden, 2014
 • Marquard G, Johnston D, Black BS, et al. A descriptive study of home modifications for people with dementia and barriers to implementation. J Hous Elderly 25: 258-273, 2011
 • Soril LJJ, Leggett LE, Lorenzetti DL, Silvius J, et al. Effective use of the built environment to manage behavioural and psychological symptoms of dementia: A systematic review. PLOS One 9: e115425, 2014
 • Woodbridge R, Sullivan MP, Harding E, et al. Use of the physical environment to support everyday activities for people with dementia: A systematic review. Dementia 17: 533-572, 2018