Implementácia

Prednáška: Aké kroky by som mal podniknúť pre implementáciu môjho projektu?

Prípadové štúdie: Z teórie na prax – oboznámte sa s obsahom!

Denný stacionár pre ľudí s Alzheimerovou chorobou – Caritas Socialis

Kompetencie nevyhnutné pre starostlivosť o ľudí s demenciou je iniciatíva zameraná na efektívnu liečbu a zapájanie pacientov s demenciou v rámci Tirolských kliník.

Kompetencie nevyhnutné pre starostlivosť o ľudí s demenciou – Tirolské kliniky

Kompetencie nevyhnutné pre starostlivosť o ľudí s demenciou je iniciatíva zameraná na efektívnu liečbu a zapájanie pacientov s demenciou v rámci Tirolských kliník.

Ďalšie čítanie